Beleid inzake cookies op de site Mijn TV Gids

1. Algemeen

Mijn TV Gids gebruikt cookies, met name om het gebruik van haar Website te verbeteren en bezoekstatistieken van haar Website vast te stellen.

Mijn TV Gids is eigendom van: Pragma Consult SPRL, met maatschappelijk zetel te 29 avenue Belle Vue à 1310 La Hulpe (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nr. 0867 348 660.

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat automatisch wordt opgeslagen op de computer of het mobiele toestel van een gebruiker wanneer hij de website bezoekt. Met deze cookies kan de gebruiker niet geïdentificeerd worden, maar het cookie wordt gebruikt om informatie betreffende de navigatie op de site op te slaan. Dank zij deze cookies is het bijvoorbeeld mogelijk dat de site bij latere bezoeken bepaalde van uw voorkeuren onthoudt (bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren). Ze vergemakkelijken eveneens de interactie tussen de site en de gebruiker. Tot slot maken ze het mogelijk om de inhoud en de publiciteit op de site meer relevant te maken voor de gebruiker.

Meer informatie over cookies onder: http://www.allaboutcookies.org

Mijn TV Gids maakt er een erezaak van om te voldoen aan de eisen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft cookies.

Dit beleid inzake cookies, dat een aanvulling is op het beleid inzake persoonlijke levenssfeer, is erop gericht u te informeren over de soorten cookies die wij gebruiken op onze site, over de doelstelling ervan en de bewaringsduur ervan de bewaringsduur ervan.

U kunt bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies wanneer uw aanvaardingsaanvraag wordt voorgelegd. U moet echter weten dat deze weigering tot gevolg kan hebben dat u bepaalde functionaliteiten van onze site niet kunt gebruiken.

Voor vragen in verband met ons beleid inzake het gebruik van cookies, kunt u steeds contact opnemen met ons via het volgende adres: info@pragmaconsult.eu

2. Beheer van cookies

U kunt de parameters van uw webbrowser gebruiken om cookies te weigeren, deactiveren of reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen.

3. Op Mijn TV Gids gebruikte cookies

De volgende cookies kunnen gebruikt worden op de site:

3.1 Functionele cookies

Deze cookies zijn rechtstreeks gelieerd met het gebruik van de site en haar functionaliteiten. Ze hebben als doelstelling de navigatie te vergemakkelijken, om voorkeuren (keuze van favoriete ketens), uw gebruikersnaam (e-mailadres), enz. te bewaren.

Deze cookies hebben een geldigheidsduur van een jaar en maken het mogelijk voor de gebruiker die een verzoek daartoe heeft gedaan om zijn logins niet meer te moeten ingeven.

Ze worden gewist als de gebruiker zich afmeldt door te klikken op de link “Afmelden”.

3.2 Cookies die verband houden met de meting van het publiek

Mijn TV Gids gebruikt Google Analytics om metingen van het publiek te doen.

Klik om deze cookies te deactiveren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

3.3 Publicitaire cookies

Bij bezoek van onze website worden socio-demografische en profielgegevens verzameld en anoniem opgeslagen in cookies.

Zij worden geïnstalleerd door onze partners bij de verspreiding van hun publiciteit.

Daarmee kan worden vermeden dat u herhaaldelijk dezelfde reclameberichten ontvangt, kan de doeltreffendheid van de publiciteit worden gemeten en de publiciteit op de site kan gepersonaliseerd worden.

Hieronder vindt u een lijst van onze partners en de links naar hun cookiesbeleid.

DFP (Google): https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=nl
Adux: http://www.adux.com/en/
Quantum: http://quantum-advertising.com/en/
Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
Smilewanted: https://www.smilewanted.com/legal.php
Appnexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement
Andréa Media: http://www.andreamedia.com/

Als u publicitaire cookies wenst te weigeren, kunt u dat doen via de onderstaande website: www.youronlinechoices.com

3.4 Cookies van sociale netwerken - Facebook

Met deze cookies kunt u de “sociale module” gebruiken (Vind ik leuk, Delen, enz...) Facebook gebruikt met name cookies om het gebruik van haar diensten te vereenvoudigen, informatie over u op de slaan, publiciteit te verspreiden.

Gelieve voor meer info het vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen. https://www.facebook.com/policies/cookies/

4. Aanvaarding van cookies

Door het geafficheerde vakje aan te vinken wanneer u voor de eerste keer de site bezoekt of de site verder gebruikt, aanvaardt u dat cookies op uw computer of mobiel toestel geïnstalleerd worden en dat Mijn TV Gids daarop toegang heeft tot de aldus opgeslagen gegevens.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het adres: info@pragmaconsult.eu. Dit is gratis.

5. Wijziging van het beleid inzake cookies

Dit beleid inzake cookies kan te allen tijde gewijzigd worden door Mijn TV Gids, met name wegens wijzigingen van de site of de erin vervatte diensten, de evolutie van de toepasselijke wetgeving, maar eveneens voor andere gerechtvaardigde redenen. De eventuele aan de actuele bepalingen van het beleid inzake cookies aangebrachte wijzigingen worden automatisch van kracht nadat ze gedurende 15 dagen op de site geafficheerd werden. U zult desgevallend per e-mail in kennis gesteld worden van toekomstige wijzigingen. Het gebruik door u van de site en/of de ermee verbonden diensten na deze periode van 15 dagen, getuigt van uw aanvaarding zonder voorbehoud van de nieuwe vastgestelde bepalingen.

De actuele versie van het beleid inzake cookies werd op 18 juni 2018 online geplaatst.

Films deze avond
20:30 The Poison Rose Thriller - 1:55 - Italië - 2019 Tv-programma VTM3
20:30 Blue Thunder Actie - 2:05 - Verenigde Staten - 1983 Tv-programma VTM4
22:25 Marauders Thriller - 2:05 - Verenigde Staten - 2016 Tv-programma VTM3
Series deze avond
20:10 F.C. de Kampioenen Komedie - 0:40 - België Tv-programma EEN
Talkshows & ontspanning
20:30 Topdokters Ontspanning - 1:00 - België Tv-programma VIER
20:30 The sky is the limit: rijk en succesvol in Nederland Ontspanning - 1:00 - België Tv-programma VIJF
20:30 Prison Documentaire - 1:00 - Engeland Tv-programma CANVAS
20:35 Wat Als? Ontspanning - 0:30 - België Tv-programma VTM
21:30 Monacovrouwen Ontspanning - 0:45 - België Tv-programma VIJF
21:30 Kinderen van het verzet Documentaire - 0:50 - België Tv-programma CANVAS
22:05 De Omgekeerde Wereld Debat - 1:10 - België Tv-programma VTM
22:15 Supernanny Ontspanning - 0:55 - Verenigde Staten Tv-programma VTM2
22:35 Spuiten en slikken op reis Reportage - 0:55 - Nederland Tv-programma VTM4
23:10 The Farmer Wants a Wife Ontspanning - 1:05 - België Tv-programma VTM2
Sport
23:50 De Container Cup Sport - 0:45 - België Tv-programma VIER