Juridische informatie

Uitgever van https://www.mijn-tv-gids.be/ : PRAGMA CONSULT BVBA
Ondernemingsnummer : 0867348660 RPR Brussel
Maatschappelijke zetel : Avenue Belle Vue 29, 1310 Terhulpen, België
E-mail : tv@pragmaconsult.eu
Intracommunautair BTW-nummer : BE0867348660

Directeur publicatie : Patrick Steinfort, algemeen directeur
Hosting provider : Netmanagement SAS, 5 Avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE, Frankrijk
SIREN : 807 760 053
SIRET : 80776005300023

Gebruiksvoorwaarden
Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de websites https://www.mijn-tv-gids.be/.be (hierna "de site") aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door eenvoudigweg een nieuwe versie op de site te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving. De gebruiker wordt daarom verzocht om ze bij elk bezoek aan de site opnieuw te lezen.

Inhoud
Door deze site te bezoeken die gepubliceerd en online gezet is door PRAGMA CONSULT BVBA, bereikt u de inhoud die beschermd is door de wet, in het bijzonder door de bepalingen inzake Intellectuele Eigendom. PRAGMA CONSULT BVBA staat alleen een strikt persoonlijk gebruik toe van de gegevens, informatie of inhoud waartoe u toegang heeft, beperkt tot een tijdelijke opslag op het apparaat voor weergave op een enkel scherm en de reproductie, in een enkele kopie, voor het maken van een reservekopie of het afdrukken op papier. Voor elk ander gebruik is onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist. Door uw bezoek aan onze site verder te zetten gaat u akkoord met de bovenstaande beperkingen. Reproductie- en verspreidingsrechten voorbehouden aan PRAGMA CONSULT BVBA.

Gebruikers en in het algemeen alle ander derden, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, zijn niet gemachtigd om de inhoud van onze websites en/of onze digitale media te gebruiken voor andere doeleinden dan voor persoonlijk, privéen niet-commercieel gebruik.
Het gebruik van RSS-feeds is alleen toegestaan voor privédoeleinden (RSS-aggregatorsoftware, Netvibes, Feedly, ...). PRAGMA CONSULT BVBA verbiedt het gebruik en de reproductie op andere websites, dynamische weergave, of andere interne of externe media zonder toestemming en behoudt zich het recht voor om overtreders te vervolgen.

Verantwoordelijkheid
PRAGMA CONSULT BVBA zet de middelen in om een kwaliteitsvolle website en diensten te garanderen. PRAGMA CONSULT BVBA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbeschikbaarheid, storingen, wijzigingen of fouten tijdens het gebruik van haar website of haar diensten, met uitzondering van die welke zijn voorzien in de specifieke voorwaarden die inherent zijn aan bepaalde diensten.

PRAGMA CONSULT BVBA kan de continuïteit, toegankelijkheid en absolute veiligheid van de site niet garanderen, gezien de risico's die inherent zijn aan het internet.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij de site en haar diensten op eigen risico gebruikt. PRAGMA CONSULT BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zich voordoet tijdens het gebruik van haar website of haar diensten, met uitzondering van schade die wordt veroorzaakt door het niet nakomen van haar verplichtingen.

Koppelingen en verwijzingen
De site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken, discussieforums en verwijzingen naar andere informatiebronnen waarop PRAGMA CONSULT BVBA geen invloed heeft. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie verstrekt en vormen geen goedkeuring of aanbeveling van PRAGMA CONSULT BVBA. Aangezien deze laatste geen controle heeft over deze sites en de informatie vermeld op deze sites, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, kwaliteit en volledigheid van deze informatie.

Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten.

De actuele versie werd op 27 april 2020 online geplaatst.

Reclame

Films deze avond
20:35 Wonder Woman Fantastisch - 2:35 - China - 2017 Tv-programma VIJF
20:40 21 Drama - 2:10 - Verenigde Staten - 2008 Tv-programma VTM3
20:40 Hostage Drama - 2:05 - Duitsland - 2005 Tv-programma VTM4
Series deze avond
20:05 Familie Dramatische komedie - 0:35 - België Tv-programma VTM
21:30 Lockdown Serie/Feuilleton - 0:40 - België - 2020 Tv-programma EEN
22:45 The X-Files Sciencefiction - 0:50 - Canada Tv-programma VTM4
22:50 The Fix Drama - 0:55 - Verenigde Staten Tv-programma VTM3
Talkshows & ontspanning
20:35 De Verhulstjes Ontspanning - 0:55 - België Tv-programma VIER
20:35 1 jaar gratis Debat - 0:55 - België Tv-programma EEN
20:35 De Afspraak Actualiteit - 0:45 - België Tv-programma CANVAS
20:40 24 Hours in A&E Ontspanning - 1:00 - Engeland Tv-programma VTM2
21:20 De Weekenden Reportage - 0:55 - België Tv-programma CANVAS
21:30 Big Brother Live Ontspanning - 1:50 - België Tv-programma VIER
21:40 Missie Callcenter Ontspanning - 1:10 - België Tv-programma VTM2
22:00 Helden van Hier - Door het Vuur Reportage - 1:10 - België Tv-programma VTM
23:10 Borsato's Budget Bruiloft Ontspanning - 0:55 - Nederland Tv-programma VIJF