Juridische informatie

De website mijn-tv-gids.be wordt uitgegeven door:
PRAGMA CONSULT BVBA
Avenue Belle Vue, 29 - 1310 La Hulpe
Ondernemingsnummer: 0867.348.660
Hoofdredacteur: dhr. Patrick Steinfort, zaakvoerder
Contact per e-mail: tv@pragmaconsult.eu

Hosting :
netcrossing, SAS met een kapitaal van 4000 €
20 rue de verdun - 94220 Charenton Le Pont - Frankrijk
SIREN : 807 760 053
SIRET : 80776005300023

Intellectuele eigendom

De website mijn-tv-gids, zijn content en diensten, zijn software, tekeningen, modellen, databases, merken en logo's zijn onderworpen aan het recht op het Intellectuele eigendom. Deze verscheidene elementen zijn het eigendom van de firma Pragma Consult. De firma Pragma Consult die de website mijn-tv-gids uitgeeft, verleent de gebruiker slechts een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht (onder gebruik wordt verstaan: het niet commerciële gebruik gekenmerkt door het surfen, de deelname en de keuze om voor de verscheidene diensten in te schrijven, en behoudt zich bijgevolg de rechten voor op exploitatie, op verspreiding en op overdracht, evenals op elke ander recht op de elementen die haar website en diensten uitmaken.
Alle content van derden (of commerciële content) die op de site voorkomt, is het eigendom van hun respectieve eigenaars (met inbegrip van de foto´s), en is beschermd door het recht op het intellectuele eigendom. Elke reproductie van content van derden is verboden zonder het voorafgaande akkoord van zijn auteur.
De karakteristieke eigenschappen en in het bijzonder de gedeponeerde merken die op de website mijn-tv-gids worden weergegeven zijn het voorwerp van exclusieve rechten en kunnen in dat opzicht niet gereproduceerd worden zonder het akkoord van hun houders.
Wanneer hij kiest om gebruik te maken van de 'participatieve' diensten van de website (mening, commentaren, forums, enz.) en meer algemeen wanneer hij aan een content deelneemt die verspreid is op de website mijn-tv-gids, dan zal de gebruiker de regels aanvaarden die van toepassing zijn op het vlak van de auteursrechten en op de bescherming van de persoonlijke gegevens en de privacy.

Meting van het bereik

De firma Pragma Consult voorziet de middelen om een kwaliteitsvolle website en dienstverlening te verzekeren. Toch kan de firma Pragma Consult niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onbeschikbaarheid, storing, wijziging of fout ook die voorkomt tijdens het gebruik van haar website of van de diensten met uitzondering van diegenen die voorzien zijn in de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan bepaalde diensten. De firma Pragma Consult kan de continuïteit, de toegang en de absolute veiligheid van de dienst niet garanderen, rekening houdend met de risico's die aan het internet zijn verbonden.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk de website en de diensten van mijn-tv-gids op zijn eigen risico en verantwoording gebruiken.
De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks en van welke aard ook, ontstaat tijdens het gebruik van haar website of van haar diensten met uitzondering van diegenen ten gevolge van plichtsverzuim.
De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relaties (contractueel of niet) tussen de adverteerders/partners en de gebruikers van haar websites en diensten, behoudens uitdrukkelijke contractuele bepaling.

Onwettige content melden

U kunt onwettige content melden door te schrijven naar: tv@pragmaconsult.eu

Copyright © 2018 Pragma Consult. Alle rechten voorbehouden

Reclame

Films deze avond
20:35 Me Before You Drama - 2:05 - Verenigde Staten - 2016 Tv-programma VIJF
20:35 A Good Day To Die Hard Actie - 1:50 - Verenigde Staten - 2013 Tv-programma Q2
20:40 Sisters Komedie - 2:00 - Verenigde Staten - 2015 Tv-programma CAZ
Series deze avond
20:00 Familie Dramatische komedie - 0:35 - België Tv-programma VTM
20:35 The Resident Drama - 0:45 - Verenigde Staten Tv-programma VITAYA
22:25 The Gifted Drama - 0:50 - Verenigde Staten Tv-programma Q2
22:40 Vikings Drama - 0:45 - Engeland Tv-programma CAZ
Talkshows & ontspanning
20:35 Expeditie Robinson Ontspanning - 1:15 - België Tv-programma VIER
20:35 De Afspraak Actualiteit - 0:45 - België Tv-programma CANVAS
20:45 Pano Magazine - duiding - 0:45 - België Tv-programma EEN
21:30 Is er een dokter in de zaal? Debat - 0:40 - België Tv-programma EEN
21:35 Alloo in de Nacht Reportage - 1:15 - België Tv-programma VTM
21:50 Control Pedro Debat - 0:50 - België Tv-programma VIER
22:10 Extreme Love Stories Ontspanning - 0:50 - Verenigde Staten Tv-programma VITAYA
22:20 De Ideale Wereld Magazine - duiding - 0:30 - België Tv-programma CANVAS
22:40 Zo Man Zo Vrouw Ontspanning - 0:50 - België Tv-programma VIJF

Reclame