Juridische informatie

De website mijn-tv-gids.be wordt uitgegeven door:
PRAGMA CONSULT BVBA
Avenue Belle Vue, 29 - 1310 La Hulpe
Ondernemingsnummer: 0867.348.660
Hoofdredacteur: dhr. Patrick Steinfort, zaakvoerder
Contact per e-mail: tv@pragmaconsult.eu

Hosting :
netcrossing, SAS met een kapitaal van 4000 €
20 rue de verdun - 94220 Charenton Le Pont - Frankrijk
SIREN : 807 760 053
SIRET : 80776005300023

Intellectuele eigendom

De website mijn-tv-gids, zijn content en diensten, zijn software, tekeningen, modellen, databases, merken en logo's zijn onderworpen aan het recht op het Intellectuele eigendom. Deze verscheidene elementen zijn het eigendom van de firma Pragma Consult. De firma Pragma Consult die de website mijn-tv-gids uitgeeft, verleent de gebruiker slechts een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht (onder gebruik wordt verstaan: het niet commerciële gebruik gekenmerkt door het surfen, de deelname en de keuze om voor de verscheidene diensten in te schrijven, en behoudt zich bijgevolg de rechten voor op exploitatie, op verspreiding en op overdracht, evenals op elke ander recht op de elementen die haar website en diensten uitmaken.
Alle content van derden (of commerciële content) die op de site voorkomt, is het eigendom van hun respectieve eigenaars (met inbegrip van de foto´s), en is beschermd door het recht op het intellectuele eigendom. Elke reproductie van content van derden is verboden zonder het voorafgaande akkoord van zijn auteur.
De karakteristieke eigenschappen en in het bijzonder de gedeponeerde merken die op de website mijn-tv-gids worden weergegeven zijn het voorwerp van exclusieve rechten en kunnen in dat opzicht niet gereproduceerd worden zonder het akkoord van hun houders.
Wanneer hij kiest om gebruik te maken van de 'participatieve' diensten van de website (mening, commentaren, forums, enz.) en meer algemeen wanneer hij aan een content deelneemt die verspreid is op de website mijn-tv-gids, dan zal de gebruiker de regels aanvaarden die van toepassing zijn op het vlak van de auteursrechten en op de bescherming van de persoonlijke gegevens en de privacy.

Meting van het bereik

De firma Pragma Consult voorziet de middelen om een kwaliteitsvolle website en dienstverlening te verzekeren. Toch kan de firma Pragma Consult niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onbeschikbaarheid, storing, wijziging of fout ook die voorkomt tijdens het gebruik van haar website of van de diensten met uitzondering van diegenen die voorzien zijn in de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan bepaalde diensten. De firma Pragma Consult kan de continuïteit, de toegang en de absolute veiligheid van de dienst niet garanderen, rekening houdend met de risico's die aan het internet zijn verbonden.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk de website en de diensten van mijn-tv-gids op zijn eigen risico en verantwoording gebruiken.
De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks en van welke aard ook, ontstaat tijdens het gebruik van haar website of van haar diensten met uitzondering van diegenen ten gevolge van plichtsverzuim.
De firma Pragma Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relaties (contractueel of niet) tussen de adverteerders/partners en de gebruikers van haar websites en diensten, behoudens uitdrukkelijke contractuele bepaling.

Onwettige content melden

U kunt onwettige content melden door te schrijven naar: tv@pragmaconsult.eu

Copyright © 2018 Pragma Consult. Alle rechten voorbehouden

Reclame

Films deze avond
20:35 The Avengers Actie - 2:35 - Verenigde Staten - 2012 Tv-programma Q2
20:40 Save The Last Dance Drama - 2:05 - Verenigde Staten - 2001 Tv-programma VITAYA
20:40 Rundskop Film - 2:20 - België - 2011 Tv-programma CAZ
Series deze avond
20:00 Familie Dramatische komedie - 0:35 - België Tv-programma VTM
20:35 Four Weddings and A Funeral Komedie - 0:55 - Verenigde Staten Tv-programma VIJF
21:30 Four Weddings and A Funeral Komedie - 1:00 - Verenigde Staten Tv-programma VIJF
22:25 Witse Misdaad - 1:00 - België Tv-programma EEN
23:00 Chicago P.D Misdaad - 0:55 - Verenigde Staten Tv-programma VTM
23:00 Aftermath Sciencefiction - 0:50 - Verenigde Staten Tv-programma CAZ
23:10 Orange Is the New Black Dramatische komedie - 1:10 - Verenigde Staten Tv-programma Q2
23:20 Take Two Komedie - 0:50 - Verenigde Staten Tv-programma VITAYA
Talkshows & ontspanning
20:15 Thomas speelt het hard Muziek - 0:45 - België Tv-programma CANVAS
20:35 Topdokters Ontspanning - 0:55 - België Tv-programma VIER
21:05 Taboe Ontspanning - 1:05 - België Tv-programma EEN
21:50 De Kleedkamer Sport - 0:50 - België Tv-programma CANVAS
22:35 De Recherche Ontspanning - 1:00 - België Tv-programma VIER

Reclame