Terzake Docu - Change your mind

Marktdenken en het algemeen belang - Seizoen 1

Debat (Nederland)
Terzake Docu - Change your mind - Marktdenken en het algemeen belang

Kijk deze dinsdag 16 april op CANVAS om 20:25 naar "Terzake Docu - Change your mind" geproduceerd in Nederland .

"We hebben wat controversiële gevallen besproken van het gebruik van het lichaam", besluit Michael. "Al pratend merkten we dat er twee verschillende ideeën van het algemeen belang aan ten grondslag liggen. De een zegt dat je het algemeen belang dient door mensen vrij te laten. Je moet het morele oordeel van sommigen niet opleggen aan iedereen. Maar er was ook een andere, normatieve interpretatie van het algemeen belang. Die zegt dat zelfs als je menselijke vrijheid respecteert, de wet morele oordelen niet kan vermijden. En de vraag is: welke morele oordelen moeten worden opgenomen in de wet?"

Ik kijk Ik zap

U vindt al uw tv-zenders terug op Mijn TV-Gids

Tv gids EENTv gids CANVASTv gids VTMTv gids Q2Tv gids VIERTv gids VIJFTv gids VITAYATv gids CAZ